Organizator:

Medien Service
Medien Service

Startuje Akademia Technologii Płatniczych – Klub Wiedzy i Innowacji

Akademia Technologii Płatniczych (ATP)  to nowa inicjatywa pomyślana jako klub zrzeszający  osoby biorące aktywny udział w rozwoju nowoczesnych cyfrowych usług płatniczych w Polsce - zarówno osoby prawne (firmy), jak i osoby fizyczne  - uczestniczące w tworzeniu systemów płatniczych przyszłości.

Celem Akademii Technologii Płatniczych jest gromadzenie wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych i ekonomicznych w sferze nowoczesnych metod płatności, a następnie upowszechnianie wiedzy na temat korzyści oraz wyzwań  płynących z wdrażania nowoczesnych i nowatorskich metod dostępu do powszechnych usług płatniczych.

Akademia Technologii Płatniczych ułatwia swym uczestnikom dostęp do wiedzy, najnowszych i najlepszych praktyk w sektorze płatniczym, które przekazują osoby (wykładowcy - praktycy) o uznanej pozycji zawodowej, jak i osoby zajmujące się na co dzień badaniami naukowymi oraz  konsultanci z niezależnych firm doradczych wyspecjalizowanych w sferze płatności.

Z założenia Akademia Technologii Płatniczych będzie miała elitarny charakter w sensie jakości wiedzy przekazywanej uczestnikom oraz  jako  forum wymiany doświadczeń na najwyższym, strategicznym poziomie. 

Akademia stawia sobie za cel  aktywizowanie szeroko rozumianego środowiska płatniczego w Polsce, wspieranie  inicjatyw sprzyjających rozwojowi (interoperacyjności) usług płatniczych, zamierza aktywnie stymulować relacje pomiędzy interesariuszami ekosystemów płatniczych.

Jako Akademia Technologii Płatniczych uruchomimy wspólnie z jedną z polskich uczelni biznesowych  program szkoleniowy (MBA/Studia Podyplomowe), który będzie rozwijał kompetencje wybranej grupy uczestników w zakresie usług i  nowoczesnych systemów płatniczych.

Akademia Technologii Płatniczych będzie współpracować  z podobnymi do niej odpowiednikami zagranicznymi w celu wymiany informacji oraz dostępu do najlepszych praktyk zagranicznych w zakresie nowych sposobów/generacji usług płatniczych.  

Akademia Technologii Płatniczych sfinansuje swą działalność ze składek członkowskich, dotacji, jak i działalności szkoleniowej.

Kontakt: 

Medien Service Sławomir Cieśliński
e-mail: medserv@interia.pl